Product is toegevoegd

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Naar winkelwagen
Huis isoleren

ISDE subsidie in 2023 – wat verandert er?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keert ook in 2023 subsidies uit aan mensen die energiebesparende maatregelen doorvoeren. Sterker nog: de ISDE subsidie wordt in 2023 nóg toegankelijker. In dit artikel leggen we u kort uit wat er allemaal verandert.

Bron: RVO.nl

Nu ook subsidie voor één isolatiemaatregel

In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen als u alleen één isolatiemaatregel heeft genomen. Deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een inschatting. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of 2 (of meer) maatregelen vindt u in deze tabel en vanaf 2023 op de pagina van de isolatiemaatregelen.

Met deze nieuwe voorwaarde is het mogelijk om per maatregel ISDE subsidie te ontvangen. Ook al neemt u later nog meer maatregelen.

Wat verandert er nog meer?

Andere berekening m2 voor glas; vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de zogenoemde binnenwerkse maat. Uw kozijn telt vanaf 2023 dus mee voor het subsidiebedrag per m2.

Subsidie voor elektrische kookvoorziening; dit is een vast subsidiebedrag van € 400,-.

Meer tijd voor een subsidieaanvraag; vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om uw subsidieaanvraag te doen.

Groter vermogen warmtepompen; het vermogen van warmtepompen die in aanmerking komen voor subsidie gaat omhoog. De warmtepomp mag vanaf 2023 een thermisch vermogen hebben tot 400 kW. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW.

Subsidie voor VvE’s; subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaat in januari 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE).

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen omtrent de ISDE subsidie in 2023 kun je kijken op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terug naar overzicht