Product is toegevoegd

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Naar winkelwagen

Isoleren conform nieuwe BENG-eisen? SuperFOIL is er klaar voor!

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Dit betekent dat isoleren alleen nog mag met isolatiemateriaal dat is is getest volgens de nieuwe NTA 8800 methodiek. Al onze SuperFOIL isolatiefolies worden op dit moment getest.

Bureau CRG controleert kwaliteitsverklaringen over de energieprestatie van producten en systemen die in de bouw en installatiesector worden toegepast. Tot vorig jaar kon een energieprestatieadviseur bij een vergunningaanvraag voor nieuwbouw in de energieprestatieberekening producten met een gecontroleerde kwaliteitsverklaring volgens NEN 7120 toepassen.

Vanaf 1 januari 2021 verplicht Bouw- en Woningtoezicht adviseurs om producten met een door BCRG-gecontroleerde verklaring te gebruiken. Om leveranciers de ruimte te geven, is een overgangsperiode van 2 jaar aangekondigd.

Aanbrengen van damp-open folie

 

In 2 jaar van NEN 7120 naar NTA 8800

De verklaringen van isolatieproducten die BCRG vóór 31 december 2020 controleerde en in haar database opnam, moesten aan de NEN 7120 voldoen. Nu de berekening van de nieuwe energie-eis, de BENG, volgens de NTA 8800 gebeurt (deze methodiek wordt ook gebruikt bij het bepalen van een Energielabel), moeten ook de kwaliteitsverklaringen aan de NTA 8800 voldoen. Dat betekent dat veel van de ‘oude’ verklaringen nu razendsnel moeten worden omgezet.

Voor het overzetten van die verklaringen hanteert de BCRG een overgangsperiode van 2 jaar. Bedoeld om bedrijven de tijd te geven die omzetting in orde te maken. Zonder een overgangsregeling is het voor veel leveranciers niet haalbaar om voor alle producten nieuwe kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen voor aan te leveren, zo redeneert BCRG.

Dit betekent dat voor alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw en renovatie die gedaan zijn voor 1 januari, de huidige verklaring omtrent de Rc- en Rd-waarde van onze SuperFOIL isolatiefolies (conform de NEN7120) gewoon geldig is. Is uw vergunningaanvraag gedaan na 1 januari, dan hebben leveranciers dus twee jaar de tijd om hun verklaringen te upgraden naar de nieuwe BENG eisen.

Nieuwe kwaliteitstests om te isoleren conform de BENG

Bij SuperFOIL staan we volledig achter het besluit om nog strenger te kijken naar de kwaliteitseisen van producten in relatie tot de energiebesparingen. Sterker nog: beter en nauwkeuriger testen betekent een nog nauwkeuriger Rc-waarde voor u als professional. SuperFOIL beschikt over 6 verschillende isolatiefolies en voor iedere folie worden 10 tests gedaan. Tests die ongeveer 24 uur duren.

Op dit moment hebben we voor al onze folies 3 tests laten uitvoeren en we verwachten in de loop van het derde kwartaal dat al onze folies voldoen aan de NTA 8800.

Meer informatie over de NTA 8800 vindt u hier.

Betrouwbare meetresultaten voor architecten en bouwprofessionals

We kiezen er bewust voor om 10 tests te laten uitvoeren. Dat heeft te maken met de 90%-90% regeling die de NTA 8800 hanteert. De instantie wil dat in 90% van alle gevallen tenminste 90% van de beloofde isolatiewaarde behaald wordt. Met andere woorden: laat je 1 test uitvoeren met een Rc-resultaat van 6, dan noteert de BCRG een Rc van 5,6 of 5,7.

Met andere woorden: hoe meer tests je laat uitvoeren, hoe kleiner de afwijking van het gemeten resultaat, hoe hoger de Rc-waarde die wordt gepubliceerd. Daarbij gaat het om betrouwbare meetresultaten; als wij een Rc-resultaat behalen van 6, willen we dat die waarde ook inzichtelijk is voor architecten en bouwprofessionals.

Nu voor nieuwbouw, straks ook voor renovatie

De BENG eisen die per 1 januari van kracht zijn gelden nu alleen nog voor nieuwbouw, maar de verwachting is dat deze nieuw verklaring snel ook van toepassing zal zijn op renovatievergunningen. Met de nieuwe kwaliteitsverklaringen is SuperFOIL isolatiefolie klaar voor nieuwbouwprojecten en lopen we alvast vooruit op mogelijk scherpere maatregelen rondom (monument)renovatie.

Meer weten over isoleren volgens de BENG-eisen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel aanvullende vragen over de nieuwe regelgeving en de manier waarop SuperFOIL deze richtlijnen naleeft? Neem gerust contact op met Cees, hij vertelt u er graag meer over.

 

Terug naar overzicht